ŻYCZENIA WIELKANOCNE A.D. 2019

Z okazji Świąt Wielkiejnocy Zarząd Cechu serdecznie życzy wszystkim członkom naszego cechu, jak również sympatykom polskiego rzemiosła artystycznego, dużo zdrowia, dobrych relacji z ludźmi, optymizmu oraz satysfakcji i godziwych dochodów z wykonywanej pracy.