Mistrz Rzemiosł Artystycznych

W dniu 21.10, w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jedenastu rzemieślników artystów zostało uhonorowanych tytułem Mistrz Rzemiosł Artystycznych. Wręczenia dyplomów MRA dokonała minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska.

Tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” jest przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek w zakresie wytwarzania, odtwarzania, naprawy i konserwacji przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym.

„Wartością jest nie tylko to, co wyróżnieni mistrzowie tworzą, co stanowi przyrost dziedzictwa materialnego. Są wśród nich osoby odpowiedzialne za wykonywanie bardzo skomplikowanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Również to, co w sobie niosą – umiejętności i kompetencje, które stanowią bardzo ważny zasób polskiego dziedzictwa kulturowego i są szalenie istotnym nośnikiem tradycji, łączą nasze czasy z przeszłością historyczną. Nie tylko opanowali w sposób perfekcyjny kunszt swojego zawodu, ale także potrafią przekazać go następnym pokoleniom” – mówiła minister Omilanowska o nagrodzonych rzemieślnikach.

Spośród członków OCRA tytuły Mistrzów Rzemiosł Artystycznych otrzymali: Mieczysław Janicki – sztukator, Urszula Kurtiak – introligator, Edward Ley – introligator oraz Rajner Smolorz – konserwator zabytków.

Była to druga edycja nadawania tytułu od czasu jego odnowienia, pierwsza miała miejsce w 2013 roku. Warto przypomnieć, że przywrócenie przez Sejm RP nadawania tytułu Mistrz Rzemiosł Artystycznych nastąpiło w 2012 roku dzięki staraniom Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów we współpracy z Ogólnopolską Komisją Rzemiosł Artystycznych Związku Rzemiosła Polskiego.