Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest dobrowolną, niezależną, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego.
Działalność statutowa Cechu nastawiona jest na integrację, i realizację wspólnych projektów.
Założycielem i Pierwszym Prezesem Cechu był wielce zasłużony mistrz stolarstwa artystycznego i działacz na rzecz rzemiosła artystycznego Zygmunt Dzierla. Kolejnymi prezesami byli Henryk Janas, Józef Czerniejewski i Wiesław Kluczyński.
Od maja 2009 tę zaszczytną funkcję sprawuje Olga Werbeniec.
W listopadzie 2012 roku Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów został odznaczony osobiście przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zaszczytnym medalem i dyplomem „Pro Masovia” za wybitne zasługi dla Mazowsza.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów działa na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu poprzez m.in. organizowanie wystaw rzemiosła artystycznego w kraju i za gra­nicą, promowanie wyrobów i twórczości członków oraz informo­wanie o ich ofercie i możliwościach, współpracę z samorządem rzemiosła w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu wymiany wystawienniczej i zawodowej.
Wszystkie opisane wyżej działania i inicjatywy ukierunkowane są na zbudowanie silnej i elitarnej organizacji zrzeszającej rzemieślników artystów, skutecznie reprezentującej ich interesy oraz zapewniającej swoim członkom możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z klientami i zwiększenia sprzedaży swoich wyrobów.